VELIKI USPEH MAKEDONSKIH PRONALAZAČA NA MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI INOVACIJA ARKA 2019

NA 17- toj međunarodnoj izložbi pronalazača ARKA 2019 održanoj u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci  u Zagrebu- R.Hrvatska od 17-19 oktobra, pronalazači NAIM-a su se pretstavili sa pet svojih pronalazaka

     Na ovom sajmu, na štandu Nacionalne asocijacije pronalazača Makedonije, odrzan je sastanak sa našim velikim prijateljem predsednikom IFIA D-R Alireza Rastegar, koji je trajao više od jednog časa.Predsednik Alireza je impresioniran rezultatima koje je NAIM postigao za veoma kratak period.Na sastanku su prisustvovali i generalni ditektor IFIA g.Husein Hujić , g.Winrid Šturm menadžer mreže mladih u IFIA.Sastanak je održan u izuzetno prijatnoj i prijateljskoj atmosveri. Ovom prilikom D-R Alireza je izrazio

žaljenje zbog sprečenosti da prisustvuje na sajmu MAKINOVA 2019 zbog  obaveza u Ujedinjenim Nacijama, koje su IFIA zvanično priznale kao svetsku organizaciju. D-R Alireza je uručio Predsedniku NAIM-a Mirku Uzelcu zlatnu memorijalnu medalju povodom njegovog četrdesed godišnjeg jubileja bavljenja pronalazaštvom.

Naši pronalazači su nagrađeni velikim brojem priznanja:

1. G-đa Živka Dimitrijevska ( Patent prijavljen u septembru 2019 )

    Daljinski upravljan ručni bacač sa kalibrom 64 mm “ ZOLJA “

    Zlatna medalja za najbolji patent

    Zlatna medalja dodeljena od stručnog žirija

    Specijalna nagrada -medalja od saveza pronalazača Nemačke

2. G-din.Vlatko Popovski  ( Patent se proizvodi )

    Fitnes stolice

    Srebrena medalja od strućnog žirija

3. G-đa Vesna Filevska  (Patent u fazi pregovora)

    Kapsula za aromatike minijaturnih dimenzija za ugrađivanje u odeću i nakit

    Zlatna medalja dodeljena od stručnog žirija

 4.G-đa Vera  Stefanovska  ( patent se primenjuje na klinici (Majka Tereza u Skoplju)

    Dvodelno nosilo za transport  pacijenata pri  “ brahoterapiji “

    Zlatna medalja dodeljena od stručnog žirija

    Specijalna nagrada -medalja od saveza pronalazača Nemačke

 5.G-đa Angelkova Marija

     Pametna kanta Patent ( se proizvodi )

     Zlatna medalja dodeljena od stručnog žirija

    Specijalna nagrada -medalja od saveza pronalazača Nemačke