UČEŠĆE NACIONALNE ASOCIJACIJE PRONALAZAČA MAKEDONIJE NA 16-toj MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI INOVACIJA ARKA I AGRO ARKA 2018 18-20 oktobar Nacionalna univerzitetska biblioteka u Zagrebu R.Hrvatska

Izložbe ARKA i AGROARKA 2018 su istovremeno održane od 18-20 oktobra  2018 u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci u Zagrebu, pri  čemu su pretstavnici saveza i svi ostali učesnici srdačno dočekani od kolega iz Hrvatskog saveza pronalazača, predstavljenog od Predsednika G.din. Ivana Bračića i Generalnog Sekretara g.din. Igora Dujmovića.

 

Na ovoj izložbi Predsednik NAIM-a  Mirko Uzelac u cilju jačanja saradnje između saveza – asocijacija pronalazača, a u smislu veće realizacije patenata i transvera tehnologija, je ostvario više pojedinačnih susreta sa,Predsednikom saveza pronalazača Hrvatske g.din. Ivanom Bračićem,izvršnim direktorom IFIA g.din. Huseinom Hujićem, zamenikom predsednika saveza pronalazača R.Kine g-din. Huan Zengpei, koordinatorom IFIA ujedno i pretstavnikom saveza pronalazača R. Iran g-din. Kamiar Faramarzijem, Predsednikom saveza pronalazača Beograda  g-din.Đurom Borak,kao i sa predsednicima i pronalazačima Hrvatskih udruženja, g-din Markom Bubašem ( Karlovačka Županija ) g.din Ervinom Matićem i Borisom Ukićem. Na ovim susretima načelno su dogovorene zajedničke aktivnosti, sa ciljem jačanja međusebne saradnje.

NAIM se predstavio sa četiri patentirana rada svojih pronalazača, pri čemu su osvojene tri medalje

i specijalna nagrada za naj bolju inovaciju, dodeljen od saveza pronalazača R.Iran :

Zlatko Pankov  “ Šatorska kamp kućica sa drvenom konstrukcijom i prirodnom klimatizacijom “

Zlatna medalja i  specijalna nagrada za naj bolju inovaciju dodeljenu od Prvog Instituta Inovatora i Istraživača R.Iran ( već je realizovan izvoz za Hrvatsku i Austriju )

Boris Sekirarski  ’’Elektronski vođena internet prognoza “

Srebrena medalja ( izazvan poseban interes )

Marjan Nenov  “EKO SAN Centrala“

Brozana medalja (Izazvan veliki interes od strane sručnih lica i posetioca)

Vlatko Popovski  “ Fitnes stolica “

Diploma ( za ovaj patent je razgledana mogućnost parnerstva )

 

Ukupno izloženih inovacija 148

Iz R.Hrvatske 103

Od strane  stranih država 45 ,( Bosna i Hercegovina, R.Iran,Poljska, Makedonija , Srbija i Slovenija)