Pet godina Nacionalne asocijacije pronalazača Makedonije

Prošle srede (7mog. Jula2021) održana je svečanost povodom obeležavanja
petogodišnjece postojanja Nacionalne asocijacije pronalazača Makedonije
(НАПМ),koja je održana na zelenom krovu Doma građevinskih radnika u
Skoplju.

Predsednik NAPM,Mirko Uzelac imao je svoje pozdravno obraćanje povodom ove svečanosti pri čemu je istaknuta dosadašnja uspešna saradnja između NAPM i grada Skoplja,kao i logistička podrška koju grad Skoplje pruža NAPM-u pri realizaciji svojih aktivnosti.Ovom prilikom dodeljena je srebrena plaketa gradonačelniku g-dinu Petru Šilegovu koju je u njegovo ime primila Predsednica saveta grada Skoplja prof D-R Ljubica Jančeva.

U čast petogodišnjeg jubileja na svečanosti je prezentiran promotivni video
vezan za rad NAPM u proteklih pet godina, koji je osmislio, režirao i kompletno izradio mladi član asocijacije Marko Šipka.
Isto tako predstavljene su naj novije tehnološke inovacije kao i patenti pronalazača NAPM u svojstvu fizičkih lica koji su primenljivi i važni za grad Skoplje.

Svoj govor i prisustvo pored Gradonačelnika Opštine Centar- G-dina Saše
Bogdanovića,Državnog sekretara Ministarstva Odbrane R.Severne Makedonije. G-dina Dragana Nikolića i Predsednice Saveta grada Skoplja Prof. D-r.Ljubice. Jančeve imao je i direktor Državnog zavoda za industrijsku sopstvenost G-din.Goran Gerasimovski.

Tom prilikom Gerasimovski je istakao da su upravo pronalazači Republike
Severne Makedonije sa svojim pronalascima, naj veća nada i budućnost naše države,koji prave velike promene u društvu a sa time olakšavaju život svim građanima. G-din Grasimovski kao direktor DZIS-a ,je takođe istakao da će ova državna institucija i dalje produžiti sa celosnom podrškom Nacionalnoj asocijaciji pronalazača Makedonije.

U produžetku pogledajte promotivni video NAPM-a, kao i izjavu direktora DZIS-a G,dina Gorana Gerasimovskog.