Kontakt

Nacionalno udruženje pronalazača iz Makedonije

Adresa:

Mitropolit Teodosij Gologanov 130, 1000 Skopje, Makedonija

E-mail:

naim@naim.mk

Telefon:

+389 (0)75 376 831