II  MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA,PATENATA I NOVIH TEHNOLOGIJA “INOVAMAK 2018“

Održan u DOM-u ARMIJE u Skoplju 21-23 Septembra 2018 u organizaciji Nacionalne Asocijacije Pronalazača Makedonije ( NAIM) kao punopravne članice Svetske federacije asocijacija inovatora (IFIA)

 

Na Sajmu inovacija INOVAMAK 2018 učestvo je uzelo dvostruko više država nego na prethodnom (prvom međunarodnom sajmu inovacija i novih tehnologija 2017 godine), isto tako održanom u DOM-u ARM . Sa povećanjem broja država-učesnica ,dvostruko je povećan broj radova prikazanih u formi eksponata,prototipova i postera. Na sajmu INOVAMAK 2018 učestvovalo je 20 država sa 103 vrhunska patenta,od kojih  je 98 konkurisalo za nagrade.

DRŽAVE UČESNICE

Republika Kina, Ruska Federacija, Sjedinjene Američke Države, Indija, Tajvan, Sirija, Maroko, Kanada, Poljska, Češka, Bugarska, Ruminija, Koreja, Srbija, Bosna i Hercegovna sa Republikom Srpskom, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora,i Makedonija.

 

KOMISIJA ZA OCENJIVANJE U SASTAVU

G-din. Ali Asani Dipl.el.ing. Državni zavod za industrijsku sopstvenost -Predsednik komisije

G-đa.  M-r. Svetlana Dašić Dipl.maš.ing.Pod-predsednik saveza pronalazača Beograda  – član

G-đa.  Irena Daneva Državni zavod za industrijsku sopstvenost

G-đa.  Slobodanka Trajkovska Dipl.ing.  Državni zavod za industrijsku sopstvenost – član

G-din. Borko Babalj ovlašćeni predstavnik IFIA – član

G-din. Mirko Mitić regionalni predstavnik ARHIMED –kluba iz Moskve i saveza pronalazača Ruske Federacije.

 

IZLOŽENI RADOVI:

Na sajmu su bile izložene inovacije,patenti i nove tehnologije iz više različitih oblasti. Od avionskih mlaznih motora do patentiranog novog vida stomatoloških implanata, kao i novog vida opreme za njihovu ugradnju, kamp kućica sa sistemom za prirodnu klimatizaciju, namenjenih za naj viši oblik turizma gde se hrana i piće služe dronom,do implanata za koleno i lakat ,aparat koji  u dodiru sa telom preko nano čestica prikazuje kompletnu krvnu sliku, istraživačka podmornica, Eko San Centrala sa modulima za proizvodnju električne energije, grejanje, i toplo izmenjivačem za hlađenje, pri čemu se sunčeva energija sakuplja preko dva nova vida koncentratora i transportuje preko svetlovodnih kablova, pa sve do mašine koja se , sama penje uz kandelabre za ulično osvetlenje čisteći  i farbajući ih pri tome,kao i mnogi drugi.

U ovako jakoj konkurenciji ocenjivačka komisija je imala izuzetno težak posao

Na sajmu INOVAMAK 2018 ,  NAIM je uveo i jedan raritet, a to je da  na svakom narednom sajmu  bude pretstavljen po jedan patent starih makedonskih pronalazača,kao uspomena na njih,neki od njih nisu više među nama. Ovom prilikom bio je izložen prototip pronalaska našeg pokojnog pronalazača g-din.Trajka Dimovskog  “Multi funkcinalni dodatak za strug“.Daleke 1969 godine ovaj pronalazak je dobio medalju na velikom međunarodnom sajmu inovacija u Nirnbergu –Nemačka. Aparat je u primeni  od tada,a još uvek je fascinantna njegova preciznost. Posthumno mu je dodeljena zlatna medalja,koju je primio njegov ponosni sin Vladimir Dimkovski.

Svečano otvaranje je započelo uvodnom rečju predsednika NAIM-a Mirka Uzelca ,nakon čega su   pozdravne govore održali ,ovlašćeni predstavnik IFIA g-din Borko Babalj ,G-din.Prof.Dr ,Dragi Raškovski generalni sekretar vlade Republike Makedonje, predstavnik Fonda za inovacije i tehničko unapređenje G-đa.Nevena Ikonomova , G-đa.Slobodaka Trajkovska predstavnik Državnog zavoda za industrijsku sopstvenost R.Makedonje.

Nakon obraćanja gostima, sajam je otvorenim proglasijo Predsednik NAIM-a G.din. Mirko Uzelac

 

POKROVITELJI

IFIA

Vlada Republike Makedonije

 

 

PODRŽAVAOCI I SPONZORI INOVAMAK 2018

Ministarstvo Odbrane R.Makedonije

Fond za inovacije i tehnološki razvoj R.Makedonije

Državni zavod za industrijsku sopstvenost R.Makedonije

ELEM ( Elektrane Makedonije)

PANEKS – Skopje

EMITER ( Jedini naučno-  tehnički časopis u R.Makedoniji )            

 

UKUPNO DODELJENIH NAGRADA

Zlatne medalje 65

Srebrene medalje 13

Bronzane medalje 11

 

SPECIJALNE NAGRADE dodeljene NAIM-u i članovina NAIM-a

 

Plaketom  i 5.000 den.od Državnog  zavoda za industrijsku sopstvenost R.Makedonje nagrađeni su:

      Marjan Nenov (za prijavljen patent )

Daniela Rizova ( žena inovator )

Vlatko Popovski ( za dizajn )

Specijalno priznanje od Saveza pronalazača Beograda Velika zlatna medalja sa likom Nikole Tesle i tri zlatne medalje sa likom Nikole Tesle.

     

Tri zlatne medalje je dodelio Savez pronalazača Sirije

 

Savez pronalazača RUSKE FEDERACIJE i Moskovskog ARHIMED KLUBA dodelio je ZLATNI ORDEN ZA ZASLUGE i UNAPREĐENJU MEĐUNARODNOG INOVATORSTVA   G-din. Mirku Uzelcu.

 

Savez  pronalazača Krima – R.F Nagradio je:

Zlatni pehar  G-din.Zlatko Pankov

Zlatni pehar  G-din.Marjan Nenov

Zlatni pehar   Vladimir Fievski

 

Savez pronalazača  RUMUNIJE dodelio je tri Zlatne medalje

 

Savez pronalazača Republike Srpske takođe je dodelio je tri Zlatne medalje

 

POSEBNE NAGRADE

Svim gostima iz inostranstva i delu domaćih izlagača po jednu ORIGINALNU GRAFIKU dodelio ja poznati akademski slikar  DENI TASIĆ

 

Za unapređenje  pronalazaštva NAIM je dodelio četiri Zlatne plakete

G-đi.    Svetlani Dašić    (Savez pronalazača Beograda)

G-đi.     Slobodanki Trajkovskoj (DZIS)

G-đi.     Ireni Danev (DZIS)

G’dinu. Ali Asani (DZIS)

 

Srebrene plakete za poseban angažman u realizaciji INOVAMAK 2018 dobili  su

                                                G-din. Deni Tasić

                                                G-đica. Lenina Pekevska Korneti

G-din. Mihail Arsovski

G-din. Marko Šipka

 

 

Katalog sajma inovacija INOVAMAK 2018 je u pripremi i biće naknadno objavljen