GLOBAL INVENTION FORUM IN CYPRUS

GIF in Cyprus 2019

GLOBAL INVENTION FORUM IN CYPRUS

LIMASSOL, REPUBLIC OF CYPRUS 2019  May 14-15 2019

    14 tog i 15 tog Maja 2019 godine u Limasolu – Republika Kipar održan je Globalni Forum za inovacije u čijem je okviru održano više okruglih stolova, na kojima je pokrenuto više različitih tema iz oblasti inovatorstva. Posebno su bili najavljeni referati pretstavnika iz WIPO, IFIA,IAIA .

     U okviru ovoga sajma bio je održan i sajam inovacija na kome su nastupili naj uspešniji patenti sa sajma održanog u Moskvi 2019 u organizaciji Arhimed Kluba.

     Naj uspešniji Makedonski patent , inovatora Zlatka Pankova “ Šatorska kamp kućica sa prirodnim klimatizerom “ je bio pretstavljen od strane predsedna NAIM-a  Mirka Uzelca sa 14 minutnom prezentacijom .Patent je izazvao poseban interes kod prisutne biznis elite i stručnog žirija, od koga je i nagrađen zlatnom medaljom, kao i  zlatnom medaljom od IFIA. Nagrade su uručili Predsednik organizacionog komiteta  G’din.Dmitrij Zezulin u ime stučnog žiria i Generalni coordinator IFIA G-din Masoud SHAFAGHI.