Kontakt

Shoqata kombëtare e shpikësve të Maqedonisë

Adresa:

Mitropolit Teodosij Gologanov 130, 1000 Shkup, Maqedoni

E-mail:

naim@naim.mk

Phone:

+389 (0)75 376 831