IV МЕЃУНАРОДЕН САЕМ НА ПАТЕНТИ, ИНОВАЦИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ИНОВАМАК 2020

Образецот за пријавување и постерите треба да се испратат на нашата е-пошта: dpatu_mihajlo_pupin@yahoo.com
Еве ја нашата коригирана објава, плус коригираниот образец за апликација (во прилог):

Би сакале да ве информираме дека Националнота Асоцијација на Пронаоѓачи на Македонија (НАИМ) ќе го организира IV меѓународен саем за патенти, пронајдоци, иновации и нови технологии ИНОВАМАК 2020, што ќе се одржи само преку Интернет, на 9-ти и 11-ти ноември 2020 година Крајниот рок за регистрација е 20-ти октомври. Очекуваме иновациите да бидат на ниво на подготвеност за технологија од 3 до 9.

Образец за објавување и пријавување за ИНОВАМАК 2020 е на нашата веб-страница www.naim.mk. Образецот за пријавување и постерите треба да се испратат на нашата е-пошта: dpatu_mihajlo_pupin@yahoo.com

НИАМ ќе го објави официјалниот каталог на изложби на веб-страницата на Националното здружение на пронаоѓачи на Македонија (www.naim.mk) со сите пронајдоци на учесниците, заедно со доделени медали и пехари, на 11 ноември. Наградите вклучуваат медали (златни, сребрени и бронзени) со портрет на славниот пронаоѓач Михајло Пупин.
како и пехари
Генерални информации

Националното Асоцијација на Пронаоѓачи на Македонија (НАИМ) ќе го организира IV меѓународен саем за патенти, пронајдоци, иновации и нови технологии ИНОВАМАК 2020, што ќе се одржи само преку Интернет, на 9-ти и 11-ти ноември 2020 година. Крајниот рок за регистрација е 20-ти октомври. Очекуваме иновациите да бидат на ниво на подготвеност за технологија од 3 до 9.

Рок за пријавување: 20 октомври 2020 година.

Апликација за настан и веб-страница: