INOVAMAK 2017

INTERNATIONAL FAIR OF PATENTS, INVENTIONS, INOVATIONS AND NEW TECHOLOGIES
INOVAMAK 2017
November 21st – 23rd, 2017
Dom na ARM, Skopje

Од 21-ви до 23-ти ноември 2017 год. во Скопје, во организација на Националната асоцијација на пронаоѓачи на Македонија (NAIM), се одржа Првиот меѓународен саем на патенти, иновации и нови технологии ИНОВАМАК 2017. На отворањето, г-дин. Борко Бабаљ, овластениот делегат на IFIA го прочита поздравното писмо од г-дин. Хусеин Хујиќ, извршниот директор на IFIA. Потоа, претседателот на NAIM, г-дин Мирко Узелац, го прогласи за отворен саемот ИНОВАМАК 2017.
На саемот беа изложени 20 иновации од пронаоѓачите од Македонија и 39 иновации од пронаоѓачите од 11 странски земји. Меѓународната жири комисија ги награди најдобрите иновации со Златни, Сребрени и Бронзени медали со ликот на Михајло Пупин.

ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР НА ИНОВАМАК 2017
1. Леонина Пекевска Корнети
2. Тања Мургоска
3. Наташа Зафировска
4. Александар Вељановски
5. Михаил Арсовски
6. Живко Димитриевски
7. Владимир Филевски
8. Мирко Узелац

ЧЛЕНОВИ НА ОЦЕНУВАЧКАТА КОМИСИЈА ИНОВАМАК 2017
1. Борко Бабаљ (застапник на IFIA)
2. Али Асани (Државен Завод за Индустриска Сопственост)
3. Ирена Данева (Државен Завод за Индустриска Сопственост)
4. Мирко Митиќ (претставник на АРХИМЕД КЛУБ – Москва)
5. Предраг Ковач (Република Чешка)
6. Јан Кобијелуш (Република Чешка)
7. Миленко Ѓујиќ (Република Српска)

ОБЛАСТИ
1. Предмети, модели, апарати за широка потрошувачка
2. Машинство (машини, апарати, конструкции и др.)
3. Енергетика (нови достигнувања, заштеди, нови проекти)
4. Електроника
5. Екологија (апарати, уреди, опрема, проекти за заштита на вода, воздух, почва)
6. Хемија
7. Медицина (примена на нови методи и технологии)
8. Металургија
9. Земјоделие (Агрикултура)
10. Нови видови опрема за спорт
11. Оружје и опрема
12. Нови технологии
13. Други области