УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА-НАИМ НА ИЗЛОЖБАТА НА ИНОВАЦИИ ПРОНАОЃАШТВО БЕОГРАД 2018 Београд 05-10 мај 2018

УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА-НАИМ

НА ИЗЛОЖБАТА НА ИНОВАЦИИ ПРОНАОЃАШТВО БЕОГРАД 2018 Београд 05-10 мај 2018

 

На НАИМ  ДОДЕЛЕНА ЧЕСТ ДА БИДЕ ДОМАЌИН НА 36-та Меѓународна изложба ПРОНАОЃАШТВО БЕОГРАД

Сојузотна наПронаоѓачите на Београд организираше меѓународна изложба на пронајдоци ,нови технологии,индустриски дизајни со мото ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО во чиви рамки е одржан и IV -от Куп наМлади Иноватори со мото“Чекор по Чекор до Креативна Иновација“ Изложбата е одржана во Галеријата на Домот на Воздухопловство Београд-Земун-Србија

На оваа изложба НАИМ се претстави со пет иновации и тоа:

1.Шаторска камп куќичка со дрвена конструкција и природна климатизација

Пронаоѓач: Златко Панков

Златен медал

2 Енергетска комбинирана сончева централа.

Пронаоѓач: Марјан Ненов

Златен медал

3.Интелигентен лежечки полицаец

Пронаоѓач:Виктор Настев

Златен медал

4.Фитнес Столче

Пронаоѓач:Влатко Поповски

Бронзен медал

5.Уред за управуванје со гласовни команди

Пронаоѓач: Михаил Арсовски (во категорија на малади иноватори – вон конкуренција)

Бронзен Медал  ( специјална награда)

 

На оваа изложба на НАИМ му е доделено прелазно знаменце, со кое стана  домаќин на 36-та изложба Пронаоѓаштво Београд со што му  e укажана  голема чест и признание за успешна и искрена соработка