УЧЕСТВО И ОСВОЕНИ НАГРАДИ НА: М Е Ѓ У Н А Р О Д Е Н С А Е М НА И Н О В А Ц И И ВО Т Р И Н Е Ц Р Е П У Б Л И К А Ч Е Ш К А WERK ARENA TRINEC на 16 и 17 ЈУНИ 2016 “ INVENT ARENA ”

ДПАТУ ПРОНАОЃАЧ МИХАЈЛО ПУПИН –Скопје се претстави со три патентирани трудови и тоа сo:

1.МОДУЛАРЕН ГРОМОБРАНСКИ ФАЌАЧ громобран СО УРЕД ЗА РАНО СТАРТУВАЊЕ
Пронаоѓач:
 М-Р Петре Ристески дипл .ел.инг Награден со ЗЛАТЕН МЕДАЛ од стручното жири

2.ЕЛЕКТРИЧЕН АПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ОБУВКИ СО ИСПАРУВАЧ НА ЛЕСНО ИСПАРЛИВИ ТЕЧНОСТИ СО ДЕЗИНФЕКЦИОНИ СВОЈСТВА
Пронаоѓачи:
Марко Младеновски Коста Начески Горјан Малевски Награден со СРЕБРЕН МЕДАЛ од Стручното жири, ЗЛАТЕН МЕДАЛ од државниот завод за заштита на интелектуална сопстевеност на Р.Молдавија

3.МОБИЛЕН ВОЛУМЕНСКИ МИНИМИЗАТОР СО ДВОНАМЕНСКИ ФАЌАЧИ
Пронаоѓач:
 Мирко Узелац Награден со СРЕБРЕН МЕДАЛ со ликот на Никола Тесла од Сојузот на пронаоѓачи на Београд.

На ДПАТУ ПРОНАОЃАЧ МИХАЈЛО ПУПИН –Скопје му е доделена ДИПЛОМА за учество на саемот потпишана од страна на Претседателот на ИФИА Г.дин .Алиреза Растегар ,претседател на Организациониот комитет г.дин Јан Кобјелуш и претседателот на Државниот завод за заштита на интелектуална сопственост на Р.Чешка г.дин Јозеф Краточвил

ГОЛЕМА  БЛАГОДАРНОСТ ДО  ДЗИС на Р.Македонија, НЕОТЕЛ Скопје,Организаторот  на ИНВЕNТ АРЕНА  кои го помогнаа учеството на овој саем.