САЕМ НА ИНОВАЦИИ ” ПРОНАЛАЗАШТВО БЕОГРАД 2016 “ОДРЖАН ВО ДОМОТ НА ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО ВО ЗЕМУН-БЕОГРАД ДПАТУ ПРОНАОЃАЧ МИХАЈЛО ПУПИН –Скопје како членка на НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА на овој саем настапи со пронајдоците, на 11 свои членови со вкупно 7 пронајдоци.

1.Пронаоѓач: М-р Виктор Настев Дипл ел.инг
Назив на пронајдокот ИНТЕЛИГЕНТЕН ЛЕЖЕЧКИ ПОЛИЦАЕЦ
 Награден со ЗЛАТЕН МЕДАЛ од стручното жири.

2. Пронаоѓачи: Горјан Малевски Марко Младеновски и Коста Начески
Назив на пронајдокот :ЕЛЕКТРИЧЕН АПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ОБУВКИ СО ИСПАРУВАЧ НА ЛЕСНО ИСПАРЛИВИ ТЕЧНОСТИ СО ДЕЗИНФЕКЦИОНИ СВОЈСТВА
 Награден со СРЕБРЕН МЕДАЛ од Стручното жири

3.Пронаоѓачи: Леонина Корнети Пекевска, Дејан Гјоргиевски, Дејан Божиновски и Д-Р Лилјана Симјановска.
Назив на пронајдокот.ПРИМЕНА НА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ПРИ ИН ВИТРО ОПЛОДУВАЊЕ Награден со СРЕБРЕН МЕДАЛ од Стручното жири

4.Пронаоѓач: М-р ЈОТИ ПОПОВСКИ Дипл.технолог , настапи со два пронајдока
Назив на пронајдокот ПРИПОДНА СУШАРА
Назив на пронајдокот БИОЛОШКИ ФИЛТЕР НА НИТРАТИ ВО ПИЈАЌА ВОДА
Награден со СРЕБРЕН МЕДАЛ од Стручното жири

5.Пронаоѓач: ДАНИЕЛА РИЗОВА 
Назив на пронајдокот АПАРАТ ЗА УЦВРСТУВАЊЕ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЖЕНСКИ ГРАДИ освои Награден со БРОНЗЕН МЕДАЛ од Стручното жири

6.Пронаоѓач: Петре Младеновски Дипл.маш.инг. Назив на пронајдокот ПОВЕЌЕСТЕПЕН УРЕД ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛА СО МЕХАНИЧКА ЕНЕРГИЈА
Награден со ДИПЛОМА со ликот на Никола Тесла од Стручното жири

СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА
НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА доделена и е ДИПЛОМА ЗА ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ НА ИНОВАТОРСТВОТО
 од страна на INERNATIONAL INNOVATION CLUB ARCHIMEDES – (RUSKA FEDERACIJA)

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
на овој саем за прв пат додели свои воспоставени признаниа и тоа Златни медали за пронајдоците :

1. PUR-BASED RENOVATION PLASTER WITH HEAT-INSULATION EFFECTS ( R.Ceska ) ( ПУР ПЕНА КАКО ОСНОВ НА МАЛТЕР ПОРАДИ ТЕРМОИЗОЛAЦИСКИОТ ЕФЕКТ ) Authors: Vlaclavik V. , Placek V. Daxner J. TechnicalUniversity Of Ostrava

2. A COMPACTED MATERIAL WITH THE CONTENT OF AN IRON AND OTHER NONFERROUS METALS IN A SECONDAR AUTORS: Vlcek J. ,Tomkova V. ,Topinkova M.,Klarolva M.,Mlcoch P.Hermann R. VSB-Technical University of Ostrava ; Trinecke Zelezarny – Moravia Steel ( R.Ceska )

3. SISTEM ’’ MAKUŠ 2 ’’ VOLGATECH TEHNOLOŠKI UNIVERZITET

ЗЛАТЕН МЕДАЛ-ПЛАКЕТА ЗА ИЗУЗЕТЕН ПРИДОНЕС ВО НОВИНАРСТВОТО

4. СОЈУЗ НА ПРОНАОЃАЧИ НА БЕОГРАД ЗА 60 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ

5. ARHIMED KLUB MOSKVA – Руска федерација

6. G-din Kovač Predrag (Р.Чешка) Главен координатор со земјите од балкан

7. G-din Jan Kobeilusz (Р.Чешка)

8. G-din Husein Hujić (БИХ ) IFIA

9. G-din Borko Babalj (БИХ )

10. G-din Ljubiša Pašić (БИХ ) Република Српска

Голема благодарност до компанијата Asseco South Eastern Europe -Скопје Која ни го овозможи учеството на овој саем