NAIM ги презентираше своите најнови достигнувања во областа на иновациите, пред членовите на IT Labs, со кои се потпиша меморандум за соработка

На ден 17. Декември во просториите на IT Labs, NAIM ги презентираше своте најнови достигнувања во областа на иновациите, пред […]

Read More